מיסוי יחידות השתתפות נפט וגז

משרדינו הוא מהיחידים בארץ המתמחה בהוראות המיסוי המיוחדות שחלות על מחזיקי יחידות ההשתתפות.

למשרדינו ניסיון רב בניצול הזכויות וההזדמנויות של מחזיקי היה"ש ועמידה על זכויותיהם מול רשויות המס.