top of page

תכנוני מס

logoTaxes_jpg.jpg

משרדנו מתמחה בתכנוני מס בכמה תחומים:

 

1. פיצול הכנסות בין "מעמדים (עצמאי,שכיר או דיבידנד)" כך שיביא לחבות המס הנמוכה ביותר. לשם כך אנו נעזרים באופטימיזטור אשר פיתחנו הבוחן את כל האפשרויות לפיצול ההכנסה ומחשב את האפשרות הנמוכה ביותר הכוללת תשלום מס וביטוח לאומי.

 

2. רישום הוצאות רכב ב"מעמד" אשר אשר יעניק את החיסכון המירבי במס. במקרה זה אנו נעזרים במחשבון מיוחד אשר פיתחנו המחשב כמה הוצאות יוכרו עבור כל רכב בכל גובה הכנסה.

 

3. תכנון עסקאות משמעותיות בעסק אשר יזכו בחבות המס הנמוכה ביותר האפשרית.

 

4. רישום אופטימלי של הוצאות אשר יזכו להכרה מצד רשות המיסים.

 

5. ניצול הפסדים אופטימלי.

bottom of page