top of page

כדאיות החזקה ביה"ש לחיפושי נפט וגז

החזקה ביה"ש יכולה להיות מאוד מתגמלת אם עושים זאת נכון.

מאחר שעפ"י פסיקת בית המשפט השותפויות הרווחיות חייבות לשלם מקדמות מס דיפרנציליות, נוצר שוני משמעותי לגבי היישות המחזיקה ביה"ש. 

אם היישות המחזיקה היא חברה וההחזקה לא מהותית (עבור אותה חברה) אז מכיוון שיש ניכוי מס במקור בשיעור מס חברות, ניתן יהיה להמשיך להגיש את דוחות המס של החברה ללא מילוי טפסים מיוחדים (858) אשר דורשים משאבים רבים (רשמית אולי צריך להגיש אבל ניתן לשכנע את פקיד השומה שזה לא מהותי).
בכל מקרה של החזקה משמעותית ביה"ש ע"י חברה כדאי לדעת שיש אפשרויות מעניינות של תכנוני מס.

אם היישות המחזיקה היא אדם פרטי והמטרה היא להחזיק את היה"ש לתקופה ארוכה אז לא כדאי להחזיק כמות קטנה של יה"ש אלא כמות משמעותית שתצדיק מילוי טפסי 858 כדי לקבל החזרי מס מתשלום המס העודף שהשותפויות חייבות לשלם עבור מחזיקים יחידים (מס שולי מקסימלי של47%).

הטפסים המיוחדים לקבלת החזרי מס (טפסי 858) מאוד מורכבים ודורשים משאבים רבים (הרבה יותר יקר מדוח שנתי רגיל של עצמאי).

לייעוץ והכוונה בעניין השקעה ביה"ש לחיפושי נפט וגז, ניתן לפנות למשרדנו בטלפון 03-6243213.

bottom of page