top of page

חיסכון לפרישה

אם אתם בשנות החמישים שלכם אז וודאי התחלתם לחשוב על העת בה תצטרכו לפרוש מהעבודה, מה תעשו בזמנכם הפנוי? האם הפנסיה תאפשר לי לחיות כפי שאני רגיל?
צעדים נכונים היום יוכלו להבטיח לכם הכנסה מכובדת גם בעתיד לאחר הפרישה מהעבודה.

מכיוון שלכל אדם יש מאפיינים שונים, מבחינת כושר השתכרות היום, חסכונות נזילים שחסך עד כה, נכסים שרכש, הוצאות ייחודיות (הורה סיעודי וכדומה), לא ניתן יהיה בכתבה זו לנתח אפשרויות עבור רוב האנשים ולכן אבחר אדם בעל מאפיינים מסוימים ואנתח את אפשרויותיו.

בעזרת ניצול נכסים פיננסיים ואחרים שעומדים כעת לרשות האדם ניתן להגיע בגיל מאוחר יותר להכנסה חודשית גבוהה בהרבה.

לדוגמה, נאמר שבעזרת הפיקדון והלוואה כנגד הקרן השתלמות בגובה 50,000 אלף ש"ח בריבית פריים -0.5 (או יותר נמוך) ל-7 שנים יגייס הזוג הון עצמי בגובה 300 אלף ש"ח, יקנה דירה בבאר שבע ב700 אלף ש"ח (משכנתא בהחזר חודשי של 2,200) אותה ישכיר ב2,500 ש"ח לחודש (מחירים ריאלים לדירה בשווי 700 אלף ש"ח) אשר יכסו את תשלומי המשכנתא של הבית ואת החזר ההלוואה אשר נלקחה בערבות של קרנות ההשתלמות אליהם יהיה צריך להוסיף כ-300 ש"ח ב7 שנים הראשונות.

 

בגיל פרישה יהיה המצב הפיננסי של הזוג כך:

הכנסות של 16,000 מקרנות הפנסיה וקרן ההשתלמות (אותו דבר כמו בדוגמה למעלה) ובנוסף דירה בשווי מינימלי של 700 אלף ש"ח (כנראה יותר, אחרי הכל עברו 17 שנה) שמכניסה כ2,500 ש"ח בחודש. כל זאת יחד עם ההכנסות מהקצבה מגיע ל97% מהשכר בשנות העבודה.

 

זוג: האיש הוא עצמאי בן 50 עם הכנסה נטו של 12,000 לחודש, צבירה לפנסיה עד כה של כ-810 אלף ש"ח (בהנחה של הפרשות של 18.333), האשה מכניסה 7,000 נקי בחודש, צבירה לפנסיה של כ- 472 אלף ש"ח (בהנחה של הפרשות של 18.333).
פקדונות/ניירות ערך משותפים: 250,000 ש"ח
דירה בשווי 1,500,000.

קרן השתלמות בגובה כ180 אלף ש"ח (בהנחת הפקדות חודשיות של 7% מהמשכורת של העצמאי).

 

אם ימשיכו להתנהל בצורה כזאת עד גיל הפרישה הרי שבגיל הפרישה של הבעל, ההכנסה החודשית הצפויה הינה כ- 16,000 ש"ח ל2 בני הזוג (כולל קרן השתלמות). הכנסה זו מהווה כ70% מהכנסות הזוג עד הפרישה.
חשוב לציין שהכנסה זו גבוהה מההכנסה הממוצעת לרוב חוסכי הפנסיה שמהווה כ60% מהמשכורת האחרונה.

 

מדוגמה זאת ניתן לראות איך בניהול פיננסי נכון בשנות העבודה ניתן להגיע לרווחה כלכלית בעת הפרישה.

 

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ לאנשים המעוניינים לתכנן את את שנות הפרישה שלהם.

bottom of page