top of page

עמותות

הנהלת חשבונות
המשרד מספק שירותי הנהלת חשבונות ומשכורות לעמותות

תוך שימוש בתוכנות המתקדמות בעולם אשר מאפשרות מעקב, שימוש במטבעות שונים וניתוחים מתקדמים אחרים וכל זאת גם באמצע השנה ולא רק בתקופות חתך.

 

ביקורת עמותות
למשרד ניסיון של עשרות שנים בביקורת עמותות ומלכ"רים שונים,

גם כאלו הממומנות ע"י המדינה וגם עמותות של משקיעי חו"ל.

 

ביקורת פנים

למשרד ניסיון עשיר בביקורת פנים בעמותות קטנות וגדולות בכל רחבי הארץ, המשרד מוציא דוחות ביקורת פנים תקופתיים

וכן חווה דעה על הדוח הכספי שמאושר ע"י רואה החשבון החיצוני.

bottom of page