top of page

ריבית שלילית

  • למה מתכוונים כשמדברים על ריבית שלילית?

  • מה הן הסיבות לקביעת ריבית שלילית?

  • שיקולים בעד ונגד

  • סיכום

 

למה מתכוונים כשמדברים על ריבית שלילית?

 

המושג ריבית שלילית מתייחס לריבית בנק ישראל. בנק ישראל מלווה כסף לבנקים המסחריים (כדוגמת פועלים, לאומי, דיסקונט ועוד). לא רק שהבנק לא דורש תמורת ההלוואה ריבית, אלא הוא עוד משלם ריבית לבנקים שלוו ממנו. נשמע מוזר? זה קורה בלא מעט מדינות חשובות כמו יפן ושוודיה ונבדק כעת במדינות נחשבות נוספות כמו ארה"ב וצרפת.

 

מה הסיבות לקביעת ריבית שלילית?

 

קביעת ריבית שלילית במשק משמעותה מדיניות מוניטרית מרחיבה. במקרה שבבנק ישראל מרגישים שהצמיחה נמוכה מדי (זה פרק שלם בפני עצמו) הנגידה בדרך כלל תורה על מדיניות מוניטרית מרחיבה.
לבנק ישראל ישנן שתי אפשרויות כדי ליישם את ההחלטה הזאת, הראשונה היא הדפסת כסף והשנייה היא הורדת ריבית בנק ישראל.
שתי הפעולות הללו מגדילות את היצע הכסף וההנחה היא שאם לציבור יהיה יותר כסף אז תהיינה יותר עסקאות שיגדילו את הצמיחה הכללית במשק.

 

שיקולים בעד ונגד

 

מורכב להגיד האם ריבית שלילית טובה למשק, שכן ההלוואות והמשכנתאות קצת יותר זולות - דבר המקל במעט על הקמת עסקים ורכישת מוצרים. בנוסף הורדת ריבית בד"כ תוריד גם את שער המטבע (השקל) בהשוואה למטבעות אחרים דבר שעשוי להקל מאוד על היצואנים הישראלים להתחרות מול יצואנים ממדינות עם מטבעות חזקים יותר.
מאידך, ריבית שלילית פוגעת בתשואות על פיקדונות בבנקים שעוד עלולים לחייב את המפקיד בריבית.
בנוסף, ריבית שלילית פוגעת בתשואות של קופות הפנסיה אשר מחזיקים חלק ניכר מהשקעותיהם בנכסים סולידיים המושפעים מריבית בנק ישראל, וכעת כדי לשפר את התשואות ייאלצו להעלות את רמת הסיכון ולבחור נכסים פחות סולידיים בניסיון להגדיל את התשואה.

על כל אלה יש להוסיף משקיעים אשר יחפשו להשקיע בנכסים המניבים תשואה גבוהה יותר ויחפשו אותה בנדל"ן, דבר שעלול לגרום לעליית מחירים חרף צעדי המדינה להצר את רגלי המשקיעים ע"י העלאת מיסים ותקנות נוספות.

סיכום

 

קביעת ריבית שלילית היא אסטרטגיה אשר עשויה לגרור תגובות טובות ורעות, דעתנו היא שרבים החסרונות על היתרונות בצעד כזה וניתן ברוב המקרים להעלות את הצמיחה ע"י צעדים אחרים כמו: הורדה משמעותית או ביטול מיסים עקיפים על עסקאות, שבירת מונופולים והגברת התחרות, הסרת חסמים והגברת התחרות בבנקים. גם היום, למרות שהריבית נושקת לאפס, עדיין הריביות לאזרחים ועסקים גבוהות מאוד ולכן גם הורדת הריבית בחצי אחוז כמעט ולא תועיל.
לפיכך חייבים לפתח תחרות אמתית בין הבנקים ונותני האשראי כדי להוריד באופן משמעותי את עלות הכסף לאזרחים.

bottom of page