top of page
logoTaxes_jpg.jpg

תכנוני מס

משרדנו מתמחה בתכנוני מס במספר תחומים:

 

1. פיצול הכנסות בין "מעמדים (עצמאי,שכיר או דיבידנד)" כך שיביא לחבות המס הנמוכה ביותר. לשם כך אנו נעזרים באופטימיזטור אשר פיתחנו הבוחן את כל האפשרויות לפיצול ההכנסה ומחשב את האפשרות הנמכוה ביותר הכוללת תשלום מס וביטוח לאומי.

 

2. רישום הוצאות רכב ב"מעמד" אשר יעניק את החיסכון המירבי במס. במקרה זה אנו נעזרים במחשבון מיוחד אשר פיתחנו המחשב כמה הוצאות יוכרו עבור כל רכב בכל גובה הכנסה.

 

3. תכנון עסקאות משמעותיות בעסק אשר יזכו בחבות המס הנמוכה ביותר האפשרית.

 

4. רישום אופטימלי של הוצאות אשר יזכו להכרה מצד רשות המיסים.

 

5. ניצול הפסדים אופטימלי.

ייצוג במס הכנסה

משרדנו מתמחה בייצוג נישומים (עצמאים וחברות) מול רשות המיסים כ-30 שנה ונוחל הישגים משמעותיים בהקטנת נטל המס וביטול עיצומים.

משרדנו מסייע למשרדים נוספים בייצוג מול מס הכנסה הן בתכנון העסקאות (תכנוני מס) והן בייצוג בפועל ברשות המיסים ובבית המשפט.

 

שמו של המשרד הולך לפניו ומוכר במחלקות השונות של רשות המיסים.

ייחודנו הוא השילוב של הידע המקצועי, היצירתיות וכושר השכנוע, כל אלה מסיעיים לנו להשיג את המיטב עבור מיוצגנו.

logoTaxes_jpg.jpg

מיסים

logoTaxes_jpg.jpg

גילוי מרצון

כחלק  מהגברת המאבק בהון השחור ומאמצי רשות המיסים לחשוף את ההון הלא מדווח בישראל ובחו"ל, פרסמה רשות המסים נוהל גילוי מרצון שחל עד ליום 31 לדצמבר 2016.

 

בנוהל נקבע כי בקשות אשר יעמדו בתנאי הסף יזכו לחנינה מסנקציות פליליות (מאסר ועוד).

 

בנוסף חלה גם הוראת שעה עד לאותו תאריך (לאחר שהוארכה) אשר במסגרתה ניתן להגיש בקשה אנונימית לבירור חבות המס מול פקיד השומה וכן בקשה עם סכומי הון נמוכים (עד 2 מיליון עם חבות מס של עד 0.5 מיליון).

 

משרדנו מסייע בהגשת בקשות אלו תוך ניצול מלוא זכויות המבקש (ויש לא מעט) על מנת להקטין את נטל המס וגרורותיו (קנסות, ריבית והצמדה).

bottom of page