top of page

קשיי נזילות

נגמר הכסף! איך אמשיך להפעיל את העסק? מה אגיד לספקים? 

הרבה עסקים נתקלים במציאות מורכבת בה אין כסף להמשיך בפעילות השוטפת על אף שהעסק מרוויח (אם הוא מפסיד זה סימן לסגור אותו).

 

הסיבה המרכזית לכך היא הפרש בין זמן התשלום לספקים ונותני השירותים לבין קבלת התקבולים מהלקוחות.

ישנן כמה דרכים לגשר בין הזמנים הללו ואמנה כאן את העיקריות:

 

1.הדבר החשוב ביותר הוא לערוך דוח תזרים מזומנים עתידי כדי לדעת כמה כסף עתיד לצאת וכמה עתיד להתקבל.

בלי זה יהיו הוצאות נוספות בגין חריגות אשראי או בגין תשלום על אשראי עודף.

 

2. קבלת מסגרת אשראי מהבנק בגובה האשראי הקבוע של העסק.

 

3. אם יש וודאות בקבלה עתידית של תקבולים מהלקוחות אזי אפשר לבקש מהלקוח לתת שיקים עתידיים וללכת איתם לבנק ולקבל תמורתם את הכסף מיידית תמורת עמלה מסוימת.

 

4. אם יש נכס שניתן למשכן אותו אז ניתן לפנות לבנק למשכנתאות ולקבל תמורתו הלוואה לכל מטרה בתנאים טובים ועם הלוואה זו לגלגל את העסק.

 

5.ניתן לקבל הלוואה בערבות של קרנות השתלמות בריביות נמוכות עד לגובה קרן ההשתלמות.

אפשרות זו טובה גם להשלמת הון עצמי ללקיחת משכנתא על דירה חדשה.

 

בכל מקרה כדאי להתייעץ עם איש מקצוע עם מומחיות בנושאים אלו כדי לבחון את האופציה הטובה ביותר, שכן לכל בחירה יש יתרונות וחסרונות.

bottom of page