top of page

חברות

הנהלת חשבונות
המשרד מספק שירותי הנהלת חשבונות ומשכורות לחברות החפצות בכך. המשרד משתמש בתוכנות המתקדמות בשוק אשר מאפשרות מעקב ודיווח מקוון למס הכנסה, שימוש במטבעות שונים וניתוחים מתקדמים אחרים גם באמצע השנה ולא רק בתקופות חתך.

 

ביקורת חברות
למשרד ניסיון עשיר בביקורת חברות ממגזר התעשייה המסחר, השירותים, ההייטק ויזמויות שונות.
המשרד משתמש בתוכנת ביקורת מתקדמת אשר מאפשרת לנתח ממצאים ביעילות, להכין את הדוחות כולל דוחות על תזרימי המזומנים של החברה לכל תקופת חתך רצויה.

 

מיסים

למשרד ניסיון רב בהתנהלות מול רשויות המס, בהסדרים, השגות ותכנוני מס מורכבים. המשרד מחובר למחשבי מס הכנסה דבר החוסך מלקוחותינו זמן וכסף עבור טיפול במחלוקות וקנסות מצד רשות המיסים.

 

ביקורת פנים

למשרד ניסיון רב בביקורת פנים בחברות ציבוריות.

התמחויות

עמותות

הנהלת חשבונות
המשרד מספק שירותי הנהלת חשבונות ומשכורות לעמותות תוך שימוש בתוכנות המתקדמות בעולם המאפשרות מעקב, שימוש במטבעות שונים וניתוחים מתקדמים אחרים, וכל זאת גם באמצע השנה ולא רק בתקופות חתך.

 

ביקורת עמותות
למשרד ניסיון של עשרות שנים בביקורת עמותות ומלכ"רים שונים,

גם כאלו הממומנות ע"י המדינה וגם עמותות של משקיעי חו"ל.

 

ביקורת פנים

למשרד ניסיון עשיר בביקורת פנים בעמותות קטנות וגדולות בכל רחבי הארץ. המשרד מוציא דוחות ביקורת פנים תקופתיים וכן חווה דעה על הדוח הכספי שמאושר ע"י רואה החשבון החיצוני.

עצמאיים

הנהלת חשבונות
המשרד מספק שירותי הנהלת חשבונות חד צידיים לעצמאיים.

 

דוחות שנתיים והצהרות הון
למשרד ניסיון של עשרות שנים בהפקת דוחות שנתיים, הצהרות הון ואישורים מיוחדים אחרים.
המשרד משתמש בתוכנה המסוגלת להוציא במהירות דוחות אלו 

ולכן בקשות הלקוח נענות במהירות.

 

מיסים
למשרד ניסיון רב בהתנהלות מול רשויות המס

והוא מצליח לייצר עבור לקוחותיו מרווח נשימה בעת הצורך.

ייעוץ פיננסי ומשכנתאות

ייעוץ פיננסי

רואי החשבון במשרד הנם בעלי השכלה פיננסית רחבת אופקים אשר נובעת בעיקר מהניסיון הרב בביקורת דוחות כספיים, ביקורת פנים בחברות ועמותות מסוגים שונים, ליווי לקוחות בסיטואציות מאתגרות וכן מניסיונם האישי כמחזיקי עסקים שונים בעבר ובהווה.

 

המשרד מספק שירותי ייעוץ פיננסי באפיקי השקעה, ניהול משאבים, קשיי נזילות, פירוקים של חברות, עמותות ושותפויות, עצמאיים וניהול פיננסי לקראת גיל פרישה.

 

 

משכנתאות
המשרד מספק שירותי ייעוץ משכנתא ע"י אשף המשכנתאות. השירות כולל בניית תמהיל משכנתא אופטימאלי בעזרת תוכנה מיוחדת והגשה למכרז בנקאי עד להשגת התנאים הטובים ביותר עבור הלקוח.

חיסכון שעשוי להגיע למאות אלפי שקלים!

מיסוי יחידות השתתפות נפט וגז

משרדינו הוא מהיחידים בארץ (!) המתמחה בהוראות המיסוי המיוחדות שחלות על מחזיקי יחידות ההשתתפות.

למשרדינו ניסיון רב בניצול הזכויות וכן ההזדמנויות של מחזיקי היה"ש ועמידה על זכויותיהם מול רשויות המס.

bottom of page