top of page

כתבות חמות

אשף המשכנתאות

לקריאת כתבות נבחרות
בנושא משכנתאות

מתוך האתר המוביל "אשף המשכנתאות"

קשיי נזילות

נגמר הכסף. 

איך אמשיך להפעיל את העסק? מה אגיד לספקים? 

הרבה עסקים נתקלים במציאות מורכבת בה אין כסף

להמשיך בפעילות השוטפת על אף שהעסק מרוויח...

שכר בכירים בחברות ציבוריות

בשנים האחרונות נשמעות טענות בעניין שכר הבכירים בחברות ציבוריות אשר נתפס בעיני רבים כלא צודק. לעיתים הפער יכול להגיע לאלפי אחוזים בין עובד פשוט למנהל בכיר באותה החברה.

הערכת שווי בז"ן

הערכת שווי

עדכנית ליום

30.9.2018

חברות ארנק

לפעמים המחוקק מחוקק חוק או מגביר או מבטל

רגולציה כדי להשפיע על התנהגות הציבור

בדרך מסוימת, אך בפועל קורה דבר שאף אחד לא צפה אותו...

התנהלות נכונה מול רשות המיסים

כל עסק באשר הוא בכל צורת התאגדות חייב עפ"י חוק

לדווח על הכנסותיו ולהעביר תשלומים לרשות המיסים,

אם ע"י תשלום מקדמות ואם ע"י תשלום מע"מ עסקאות (בעוסק חייב).

חיסכון לפרישה

אם אתם בשנות החמישים שלכם, וודאי

התחלתם לחשוב על העת בה תצטרכו לפרוש מהעבודה,

מה תעשו בזמנכם הפנוי? האם הפנסיה תאפשר לי לחיות כפי שאני רגיל?

צעדים נכונים היום יוכלו להבטיח לכם הכנסה מכובדת גם בעתיד לאחר הפרישה מהעבודה.

הפיכת הפסדי עבר לרווח היום

יצא לכם פעם לשחק בבורסה ולהפסיד כסף?

מכרתם פעם דירה במחיר נמוך ממחיר הקנייה? אם כן,

דעו כי ניתן להשתמש בהפסדים אלו להקטנת חבות המס היום.

ריבית שלילית

המושג ריבית שלילית מתייחס לריבית בנק ישראל. בנק ישראל מלווה כסף לבנקים המסחריים (כדוגמת פועלים, לאומי, דיסקונט ועוד). לא רק שהבנק לא דורש תמורת ההלוואה ריבית, אלא הוא עוד משלם ריבית לבנקים שלוו ממנו. 

הרשת האינטרנטית מלאה בפרסומות של משרדי עו"ד ורו"ח

המציעים לקהל המפוחד לעזור בהגשת הטפסים

למס הכנסה אודות גילוי מרצון.

השותפויות לחיפושי נפט וגז בישראל

בעשור האחרון לאחר עשרות שנים של חיפושים, נמצאו מספר תגליות מסחריות של נכסי נפט וגז. את נכסי הנפט והגז מחזיקות שותפויות לחיפושי נפט וגז להן הקצה המחוקק הוראות חוק מיוחדות.

ניהול רווחים כדי לחסוך במס

חלק מלקוחותינו הם בעלי כמה ישויות משפטיות אשר כל אחת מהן נישומה בנפרד לצורכי מס, מציאות זו מאפשרת לנהל את ההכנסות באופן שיפחית את נטל המס המצטבר מסך הישויות יחד.

כדאיות החזקה ביה"ש לחיפושי גז

החזקה ביה"ש יכולה להיות מאוד מתגמלת במידה ועושים זאת נכון.

מאחר וע"פ פסיקת בית המשפט, השותפויות הרווחיות חייבות לשלם מקדמות מס דיפרנציליות, נוצר שוני משמעותי לגבי היישות המחזיקה ביה"ש. 

בשנת 1952 חוקק חוק הנפט שטיפל במתן רישיונות חיפוש והפקה

(בדרך כלל בחינם) אך תוך התחייבות של מוצא

התגלית לפתח אותה תוך זמן של 3 שנים.

חלוקת רווחים לחיפושי נפט וגז

בתקנונים של שותפויות לחיפושי נפט וגז ישנו פרק המדבר על חלוקת רווחים, פרק זה הוא החלק החשוב ביותר למחזיקי היה"ש ולמעשה מתאר את עיקר זכותם בעצם החזקת אותן יה"ש.

תעודת מס של יה"ש לחיפושי נפט וגז

ע"פ תקנות מס הכנסה בנוגע למחזיקי יה"ש לחיפושי נפט וגז, אדם (עפ"י פקודת מס הכנסה) שהחזיק יה"ש לחיפושי נפט וגז ב31 בדצמבר של שנה מסוימת (נישום זכאי), יצרף להכנסותיו הוצאות או רווחים שנוצרו באותן היה"ש.

ע"פ סעיף 19 לחוק, מחויב השותף הכללי להגיש לפקיד השומה דוח התאמה למס המאושר ע"י רואה חשבון על אודות ההכנסה החייבת של השותפות לצרכי מס, במועד זה על השותפות לשלם את המס הנובע מאותו הדוח.

bottom of page