ניהול רווחים כדי לחסוך במס

חלק מלקוחותינו הם בעלי כמה ישויות משפטיות אשר כל אחת מהן נישומה בנפרד לצורכי מס,

מציאות זו מאפשרת לנהל את ההכנסות באופן שיפחית את נטל המס המצטבר מסך הישויות יחד.

לצורך ניהול הרווחים צריך להסב את ההכנסות עפ"י הסדר הבא:

1. הסטת רווחים לחברה עם הפסדים צבורים שניתן לקזז כנגדם את הרווחים.

2. משיכת משכורות מהחברה עד לנקודת האיזון בה כבר נטל המס במשכורת (כולל ביטוח לאומי) עולה על מס החברות כולל המס על משיכת דיבידנד.

3. שאר הרווחים יישארו בחברה ויימשכו רק בעת הצורך, כל משיכה תעלה 30% מס.