top of page

שכר בכירים בחברות ציבוריות

בשנים האחרונות נשמעות טענות בעניין שכר הבכירים בחברות ציבוריות אשר נתפס בעיני רבים כלא צודק, לעיתים הפער יכול להגיע לאלפי אחוזים בין עובד פשוט למנהל בכיר באותה החברה.
כל אדם סביר שישמע טענה זו מיד יזדהה איתה (אם הוא לא אותו עובד בכיר) ויתמוך בהגבלת שכר הבכירים בחברות ציבוריות.
טענות מעין אלו מושמעות לרוב מהצד השמאלי של המפה הפוליטית ובמיעוט מהצד הימני.

צריך להבין שבחברות ציבוריות, במיוחד במשק הישראלי שמורכב מגרעיני שליטה גדולים, בעלי המניות מעדיפים לשלם כמה שפחות לנושאי המשרה הבכירים, ואם הם בכל זאת מוכנים לשלם שכר גבוה אז כנראה שהם מצפים לקבל תועלת מכך. הגבלה של שכר בכירים במקרה כזה תימנע העסקת מנהלים מתאימים.

לדעתנו דמות המנהל בחברה קריטית להצלחת החברה, קשה לחשוב על חברה שהצליחה בה המנהל לא היה דמות יוצאת דופן.
עם זאת עדיין קשה לרובנו המחשבה על שכר העובדים הזוטרים בחברה שחלקם הגדול מתקיימים בקושי ועתידם לאחר גיל הפרישה נראה אפור.

ישנן הרבה הצעות חוק שמטרתן לרסן את שכר המנהלים, נכון להיום חלה על חברות ציבוריות חובת גילוי על שכר מנהליה הבכירים ביותר.
 

לפני הצעת פתרונות, חשוב שנדע מה אנו רוצים לפתור, האם אנחנו רוצים להרע למנהלים הבכירים? האם אנו רוצים להיטיב עם העובדים הזוטרים?

לדעתנו מה שחשוב זה קיום בכבוד של העובדים הזוטרים.

נראה לנו שרגולציה בדרך של הגבלת שכר הבכירים לא תפתור את הבעיה כי לכל חוק שיחוקקו תימצא פירצה שעלולה אפילו להרע את המצב.

לדעתנו צריכה להיות הבנה של בעלי המניות ושל המנהלים הבכירים שיש צורך לתגמל יותר את העובד הזוטר (בכסף ולא רק במילה טובה) מפני שבטווח הקצר הם מקיימים מצוות צדקה ובטווח הארוך מקבלים עובד טוב, נאמן ואכפתי יותר למען החברה.

אנו מציעים שהממשלה או גוף אחר יצאו בקמפיין למען העובדים הזוטרים וידגישו את חשיבותם לחברה ולכלכלת המדינה.

כך נקבל חברה צודקת יותר וחזקה יותר.

bottom of page