top of page

הפיכת הפסדי עבר לרווח היום

יצא לכם פעם לשחק בבורסה ולהפסיד כסף? מכרתם פעם דירה במחיר נמוך ממחיר הקנייה? אם כן, דעו כי ניתן להשתמש בהפסדים אלו להקטנת חבות המס היום.

 

עפ"י פקודת מס הכנסה ניתן לקזז הפסדי הון שנצברו בשנים קודמות כנגד רווחי הון בשנים העוקבות אם הוגש דוח לפקיד השומה אודות הפסדים אלו.

רווחי הון - רווחים בגין מכירת ניירות ערך סחירים (קרנות נאמנות, מניות, תעודות סל ועוד), או מכירת נכסים אחרים אשר חייבים במס בעת מכירתם. דוגמא בולטת לנכסים אחרים היא דירות החייבות במס שבח (יש דירות שלא חייבות) בגין הרווח עליהם.

 

חשוב להדגיש שגם שכירים יכולים ליהנות מכך כמו במכירת דירת מגורים, ולא רק עצמאיים וחברות.

 

אם היו לכם הפסדי הון ב-6 שנים האחרונות (יותר מ-6 שנים ישנה התיישנות ולא ניתן להגיש דוח) או שנכון להיום אתם מנסים את מזלכם בבורסה, כדאי מאוד להגיש דוח לפקיד השומה כדי שיכיר בהפסדים שהיו ושנצברים גם היום. מעת הגשת הדוח ניתן יהיה לנצל את ההפסדים הללו לקיזוז רווחי הון ללא הגבלת זמן (גם אם הרווחים הבאים יהיו עוד 20 שנה ניתן יהיה לקזז כנגדם את הפסדי העבר) והפסדים שנצברים בשנה זו ניתן לקזז אף כנגד הכנסות מדיבידנד וריבית מניירות ערך.

 

ישנם עוד הרבה תכנוני מס (הכל חוקי כמובן) שניתן לעשות עם הפסדי הון אלה, אך חשוב להתייעץ על כך עם רו"ח מומחה לענייני מס.

bottom of page