top of page

ביטוח לאומי על הכנסות מיה"ש

משנת 2013 לחלק משותפויות הנפט יש הכנסות "עסקיות" אשר מדווחות בדוחות המס כהכנסות לכל דבר בעניין.
הכנסות אלו מדווחות באופן אוטומטי כהכנסות החייבות בדמי ביטוח לאומי.

עד שנת 2020 ניתן היה לקבל פטור על מדמי ביטוח על הכנסות אלו.

פטור זה התקבל לאחר פנייתנו מחודש ספטמבר 2019, כתוצאה מאותו פטור חלק מלקוחותינו קיבלו החזרים או ביטולי חיובים מביטוח לאומי עבור דמי ביטוח שיוחסו להכנסות אלו.

במהלך שנת 2020 התקיימה פגישה בין ביטוח לאומי לפשמ"ג בעניין ושם נקבע כי הכנסות אלו יחויבו בדמי ביטוח כהכנסות פאסיביות.

מי שלא קיבל עד אותו מועד הפגישה פטור מדמי ביטוח כבר לא יוכל לקבל את הפטור גם על דוחות שהוגשו לפני מועד הפגישה.

לדעתנו הכנסות אלו פטורות מדמי ביטוח מכמה סיבות, לפני כחצי שנה ערכנו פגישה במשרדי הביטוח הלאומי, כרגע זה נמצא בטיפול המחלקה המשפטית. מחכים לשמוע התפתחויות.

bottom of page