top of page

מיסוי ביטקוין

מטבע הביטקוין הוא אחד מאלפי מטבעות מבוזרים שניתן היום להשתמש בהם בבורסות הקריפטו.

על אף שישנם הרבה עסקים שמוכנים לקבל תשלום במטבעות אלו, עמדת רשות המיסים היא שמדובר בנכס פיננסי להשקעה בדומה לניירות ערך.

הדיווח על רווחים והפסדים במטבעות מבוזרים זהה לדיווחים על רווחים והפסדים מניירות ערך אך בשונה מהם, מכיוון שלא מנוכה מס במקור בעת ביצוע העסקה, הדיווח ותשלום המס צריך להתבצע ישירות מול רשות המיסים.

1.jpg
2.jpg
22.jpg
222.jpg
תחזית דלקים.jpg
תחזית פולימרים.jpg
סיכום הערכה.jpg
ניתוח רגישות.jpg
bottom of page